vrijdag 19 april 2013

Er waren nog wat vragen m.b.t. het IC portaal....Iris Keessen-Hillenaar ( unithoofd Haga Ziekenhuis geeft antwoord .)

Er waren nog wat vragen m.b.t. het IC portaal.... Iris geeft uitleg en antwoord , Eerst nog even wat algemene info: De opname van een patiënt op de IC is voor naasten vaak een heftige gebeurtenis waarbij ze worden overladen met informatie. Het Haga Ziekenhuis geeft via het beveiligde IC-portaal op 1 centrale plek info die geheel is afgestemd op de situatie van de patiënt. Ook het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam geeft een eigen IC portaal. In gezamenlijkheid trekken wij op in dit traject. Omdat familie vaak veel informatie tegelijk krijgt, biedt het Haga ZH 1 centraal informatiepunt aan waarop de familie alles nog eens rustig door kan nemen. Dit centrale informatiepunt is een soort website waarvoor de familie op verzoek inloggegevens krijgt: een persoonlijk portaal. Als contactpersoon kun je ook ander naasten van de patiënt uitnodigen om ook toegang te krijgen tot dit portaal. Op dit portaal staat gepersonaliseerde informatie, oftewel informatie die voor deze patiënt en zijn/haar familie relevant is. Er staat relevant, betrouwbare info op over het ziektebeeld van de patiënt, de apparatuur die rond het bed staat en de behandeling die de betreffende patiënt krijgt. Er is een vinklijst met veelvoorkomende items op de IC, zoals beademing, buikligging, dialyse, centrale lijn etc. die aangevinkt kunnen worden door de IC verpleegkundigen als dit van toepassing is bij deze patiënt. Ook veel voorkomende opname indicaties en veelvoorkomende operatie indicaties, zoals CABG e.d. kunnen worden aangevinkt. Er verschijnt dan eerst een korte tekst, en indien gewenst kan er ook voor een uitgebreidere toelichting van een item worden gekozen. Verpleegkundigen lopen regelmatig even de vinklijst door en passen deze gedurende het verblijf aan. Doordat je alleen vinkjes hoeft te zetten is dit niet arbeidsintensief. Tevens dient het portaal als communicatiemiddel voor de contactpersoon en andere naasten van de patiënt. Door het bijhouden van een dagboek kan familie elkaar op de hoogte houden van de toestand van de patiënt. Het IC personeel heeft geen toegang tot deze functie en zullen dan ook niet meelezen of reageren op wat hier wordt besproken. Hier is bewust voor gekozen, omdat je anders een behoorlijke tijdsinvestering vraagt van de verpleegkundige, maar ook zaken anders geïnterpreteerd kunnen worden dan ze bedoeld zijn. Het dagboek kan in een mooie lay out aan het eind van de opname worden uitgeprint, zodat er ook een tastbaar dagboek/ verslag over blijft voor de familie of eventueel later voor de patiënt zelf. Er zit een agenda functie in die naasten kunnen delen. Op deze manier kunnen de naasten met elkaar afstemmen wie er wanneer bij de betreffende patiënt op bezoek kan. Samen met de algemene dagplanning van een IC patiënt ontstaat er een zo volledig mogelijk overzicht van wat er dagelijks met de betreffende IC patiënt gebeurd. Op het portaal vind je ook praktische info over bijvoorbeeld de voorzieningen (restaurant/ winkel) van het Haga ZH. Er is ruimte om vragen voor het familiegesprek te noteren. Via het portaal zijn (papieren) kaartjes te versturen, die vervolgens bij de patiënt worden bezorgd. Momenteel wordt er aan een verdere uitbreiding van de vinklijst gewerkt en voorlichtingsmateriaal voor kinderen die op bezoek komen op de IC, aansluitend bij hun belevingswereld. De implementatie is goed verlopen. We zijn begonnen met een pilot, als zorgvernieuwingtraject. Vooraf is er aan het hele IC team een presentatie gegeven over het doel en de werking van het IC portaal. Tijdens het traject zijn er regelmatig nieuwsbrieven verspreid over nieuwe ontwikkelingen en er heeft een terugkoppeling plaats gevonden van de gebruikersstatistieken. Ook werden problemen tussentijds geconstateerd en opgelost. Nieuwe ideeën voor het portaal werden door de werkgroepleden gepolst bij andere IC collega’s. Zodra er een patiënt op de IC wordt opgenomen verschijnt er in het PDMS een pop up: denk aan het kenbaar maken van het IC portaal aan familie. Ook de secretaresses van de IC lopen regelmatig langs de verpleegkundigen om het portaal onder de aandacht te brengen. Voor elke nieuwe use case is heel specifiek gekeken naar de werkbelasting voor de verpleegkundigen. Getracht is deze zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door zelf de familie in de dagboek te laten schrijven. Hierdoor is de tijdsinvestering uiterst gering te noemen. In principe verzorgen de IC verpleegkundigen van het Haga Ziekenhuis 2 IC patiënten per persoon (v-p ratio: 1:2). Natuurlijk stond niet iedereen per definitie open voor dit project. Maar duidelijke informatie voorziening vooraf, tussentijdse terugkoppeling, inventariseren van tussentijdse problemen, verschillende disciplines laten participeren (intensivisten/ IC verpleegkundigen, unithoofd, ICT mensen, secretaresse en gastvrouwen) en mee laten denken in de werkgroep heeft hier zeker positief aan bijgedragen. Daarbij dragen de werkgroepleden ook bij aan verspreiding van het idee binnen het team en actieve sturing vanuit het PDMS en een rondlopende secretaresse werkt ook zeker. Zodra er een aantal collega’s en/of familie enthousiast is, waaiert dit uit over de rest van het team en de IC afdeling. Hoop zo de vragen beantwoord te hebben. Zo niet, laat het dan even weten. Groet Iris

Geen opmerkingen:

Een reactie posten