vrijdag 7 februari 2014

OPEN SPACE FAMILY CENTERED INTENSIVE CARE 17 April 2014

OPEN SPACE FAMILY CENTERED INTENSIVE CARE
17 April 2014 AMERSFOORT  


page1image72168
page1image72704
page1image72976
page1image73248
page1image73520
page1image73792
page1image74064
page1image74336
Zoek en vind de verbinding !

Steeds meer worden we ons bewust van de impact die een ic-opname heeft op de patiënt en diens naasten.
Hoe gaan we daar als zorgprofessionals mee om?
Neem deel aan de eerste (inter)nationale denkoefening voor iedereen die het belang inziet van een intensive care waar menselijkheid en technologie elkaar aanvullen in plaats van uitsluiten. Van verpleegkundige tot medisch ethicus , van maatschappelijk werker tot ervaringsdeskundige, van paramedicus tot intensivist.
Ontmoet inspirerende sprekers en neem deel aan interactieve sessies, waarbij eenieder thema’s kan aanreiken, discussies kan openen en initia- tieven kan starten. De gelegenheid om te netwerken met geïnspireerde mensen die, elk op hun manier, betrokken zijn bij ...

Family Centered Intensive Care
De FCIC kerngroep Nederland nodigt u graag uit

Donderdag 17 april 2014
Leerhotel Het Klooster Daam Fockemalaan 10 Amersfoort


voor onze eerste ‘Open Space’
Ga voor de inschrijving naar :

://www.eventbrite.nl/e/tickets-open-space-family-centered-intensive-care-10538142869

page1image84336

page1image94856
page1image95128
page1image95400
page1image95672


Meer informatie en het volledige programma

Op donderdag 17 april 2014 vindt de ‘Open Space’ bijeenkomst rond 'Family Centered  Intensive Care' plaats. Voor dit vernieuwende brainstorminitiatief nodigen wij zorgprofessionals uit die werkzaam zijn in het gehele zorgtraject van vóór, tijdens tot ver na de intensive care. Daarbij hopen we vele verschillende inzichten vanuit het hele land en ook België bij elkaar te brengen. Uniek is dat ook ervaringsdeskundigen van harte welkom zijn, zodat zorgvrager en zorgverlener elkaar op deze interactieve dag kunnen ontmoeten.


Organisator

Het netwerk 'Familiebegeleiding op de Intensive Care' dat dit event organiseert, vloeit voort uit een in 2013 afgerond gezamenlijk project op de IC’s van het Kennemer Gasthuis (KG), Erasmus Medisch Centrum en de Gelderse Vallei in samenwerking met het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Idelette Nutma, ex- ic patiënt en mede-oprichter van de website ‘wwwopeenicliggen.nl .
Hierbij heeft zich nu ook Hanneke Oonk- gezondheidszorgcoach,
het Radboud UMC Nijmegen en ziekenhuis Rivierenland Tiel aangesloten.
Ook Woordzorg, een onafhankelijk kenniscentrum voor communicatie trajecten binnen de gezondheidszorg is actief in deze groep.  


Doelstellingen

De ‘Open Space’ is een samengaan van diverse gemodereerde open discussiegroepen waarin zorgprofessionals ervaringen, kennis en initiatieven delen over de patiënt/familiebegeleiding op de IC tot ver na ontslag. Daarnaast zijn op deze dag een aantal ex-patiënten van de IC en hun familie uitgenodigd om ervaringen en ideeën te delen met de zorgprofessionals.
Deze dag staat voor inspiratie, netwerken, innovatie en samenwerking  in de toekomst van family centered intensive care en beoogt een vervolg te krijgen met een internetplatform FCIC en enkele landelijke werkgroepen.

Kijk voor de open space methode naar:

9.00 - 9.25:         Ontvangst
9.25 - 9.30          Intro, piano Karima Matser 
9.30 - 9.35:         Welkom door Lorette Gijsbers (initiatiefneemster LinkedIn
groep ‘Family centered intensive care’ en IC verpleegkudige.
9.35-10.30:          Prikkelende introductie van het thema van de dag door Salmaan Sana (compassion for care-trainer-coach , Marianne Brackel (patientervaringsdeskundige en jeugdarts KNMG) en Cecile Frencken (eigenaar communicatiebureau en schrijfster van  "een hart gelach").
10.30 -12.00:       Introductie spelregels Open Space door facilitators Ilone Blaauw en Linette Bossen en start deel I.

12.00 - 13.00:      Lunch

13.00 - 13.30:      Start Open Space deel II. 

14.45 – 15.45:     Bijeenbrengen ideeën in ‘ronde tafeldiscussie’ onder leiding

                               van Jeroen Verwiel (internist-intensivist UMC Radboud)

15.45 - 16.30:      Actieplannen verzamelen en intekenen

16.30 – 17.00:     Plenaire afsluiting

17.00- 18.00 :      Borrel en netwerken.

Waar en wanneer

Leerhotel Het KloosterDaam Fockemalaan 103818 KG Amersfoort


Donderdag 17 April 2014 van 9-18 uur.


Inschrijving


Kosten

€35,00

Annulering

Tot 1 april kan de inschrijving worden geannuleerd. Daarna is restitutie van de inschrijfkosten niet meer mogelijk.


Met dank aan

">

Geen opmerkingen:

Een reactie posten