vrijdag 27 juni 2014

‘Family Centered Intensive Care’: actuele ontwikkelingen en mijn idee,lezing venticare 16 mei 2014


‘Family Centered Intensive Care’: actuele ontwikkelingen.

Door Lorette Gijsbers, Intensive Care verpleegkundige Kennemer Gasthuis Haarlem. Oprichter van de linkedingroep ‘ Family Centered Intensive Care ‘.

Wat mij inspireerd is ;‘ denk klein om grote verbetering te verwezenlijken, die een veelbetekenende indruk achterlaat ‘. Mijn inspiratie komt uit de kracht van individuelen, teams die net iets meer willen betekenen, uit onderzoek naar de fysieke en psycho-sociale impact van een IC opname en vanuit de wil om inzichten en resultaten te delen. Uit samenwerking met en luisteren naar het verhaal van ervaringsdeskundigen.
Ik beschrijf in dit artikel mijn visie op de toekomst van FCIC   

De IC

Patiënten en naasten worden mondiger. Ziekenhuizen bepalen hun toekomstvisie op basis van het "Disney Concept". (1). De intensive care zorg ontwikkelt zich razendsnel en Techniek staat steeds meer in nauwe verbinding met Hartelijkheid.

Doordat we op de IC de patienten enkel nog sederen indien dit strikt noodzakelijk is , vroegmobilisatie bewezen beter is en het delier steeds vaker zichtbaar is worden er andere eisen gesteld aan professionals.  "De kwetsbare oudere patient" (2) verblijft aan de  NIV beademing op de IC en brengt nieuwe ethische dilemma"s en andere communicatievaardigheden met zich mee.

Daarbij liggen bezoekuren “ onder vuur ”. Familie eist letterlijk haar ruimte op en wil een gelijkwaardige gesprekspartner zijn (‘shared decision making’) ( 3) naast professionals. De patiënt wordt autonomer en persoonsgerichte zorg bepaalt de norm, ook bij beslissingen rondom het levenseinde. Cure en care lopen door elkaar heen en vragen een ‘andere’ deskundigheid van hulpverleners.

De patiënten en naasten

(Ex) patiënten en naasten verenigen zich. Er is sprake van: “patients empowering”. Via het Internet, social media en Google Health ontstaan krachtige bolwerken. Op deze wijze leggen patiëntgroepen directer contact met hulpverleners en werken meer interactief en proactief samen. Zie ‘patients like me ‘(4) waarbij mensen hun gegevens in de cloud zetten zodat anderen baat hebben bij hun ervaringen en zij anderen daarbij helpen.
Ons begrip van privacy verandert mede door deze ontwikkelingen.  

De zorg wordt “Patients included” wat inhoudt dat er in de toekomst geen congres, onderzoek, onderwijs en ziekenhuisbeleid meer gemaakt wordt, zonder de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Zie de trendsettende researchontwikkelingen van de Reshape Academie Radboud (5) en TEDX gezondheidszorg (6). De CQ index familietevredenheid (6) wordt een belangrijke kwaliteitsindicator om de geleverde zorg op de IC te meten.Onderzoek en kennisvergroting

De vijfjaarsoverleving onder IC patiënten neemt toe . Uit recent onderzoek (7) blijkt wat de impact van een IC opname betekent voor de (ex) ic patient en diens naasten. Dit gaat, naast lichamelijk functioneren, over psychosociale effecten. In Nederland worden per jaar ongeveer 80.000 patienten op een intensive care opgenomen. Ruim 80% daarvan verlaat de IC levend en gaat een langzame en moeizame periode van herstel tegemoet. Bewustwording van de fysieke en psycho/sociale impact van een IC opname onder professionals en ervaringsdeskundigen is van wezenlijk belang om het herstelproces van deze mensen te verbeteren. Deze kennis overdracht is van groot belang onder professionals werkzaam in de acute gezondheidszorg, het onderwijs,  werkgevers, het UWV, verzekeringsmaatschappijen en politiek.

Investeren leidt tot resultaten
Jaarlijks horen bijna evenveel (100.000) mensen in Nederland de diagnose kanker. Tegelijkertijd gaat veel geld naar het kankerfonds voor onderzoek, kennisverspreiding en lotgenotencontact…

Het is hoog tijd om de krachten te bundelen en de impact van de IC opname algemeen bekend te maken. Belangrijk hierbij is de nazorg over de muren van de IC afdeling vanzelfsprekend te maken. Onderzoek te bekostigen en de aanwezige kennis en informatie te vertalen naar een scholingsprogramma voor medewerkers binnen de acute zorg.

Inspirerende voorbeelden die hierbij kunnen helpen zijn bv. de Universiteit van Stanford die hun artsen en verpleegkundigen veel meer ‘holistisch’ opleidt.
(8) de Cleveland Clinic in de verenigde staten (9) En Compassion for Care (10) waarbij de compassie tot het leidende principe van de zorg gemaakt is. Opkomende coaching en " storytelling " door ervaringsdeskundigen aan professionals en (ex) IC patienten en naasten is van groot belang. Participatie door deze verschillende partijen in visie, beleid en opleiding is een múst voor ziekenhuizen. Niet alleen voor het welzijn van de patiënten en naasten maar zeker ook om de bevlogenheid onder medewerkers te behouden en te versterken. Het terug brengen van de menselijke maat in de zorg kan ziekteverzuim tegengaan.

Dit ‘verenigen’ werkt ook verder door naar de patiënt.  Voorlichting over de zwaarte van een IC-opname en de gevolgen ervan, vóór de ic-opname, zorgt dat deze mensen beter geïnformeerd en weloverwogen kunnen beslissen of ze nog wel op een intensive care willen worden opgenomen. Huisarts, polikliniek, algemene afdelingen, maar ook palliatieve teams en patientenverenigingen spelen hierin een belangrijke rol.  
  
Betrokken partijen

De intensive care is 'De' afdeling waarbij " de toon gezet " kan worden! In een wereld waarbij de techniek voorop lijkt te staan wordt hartelijkheid (de aardige dokter..) steeds meer dan enkel ‘ het visitekaartje ’. Kijk naar het Elisabeth Ziekenhuis, als "liefste“ziekenhuis... 

Bedrijven helpen mee met deze ontwikkeling. Zij bedenken en leveren producten, waarbij de aandacht voor de gehele mens, zijn welbevinden en herstel voorop staat.
Voorbeelden hiervan zijn

-       Led verlichting van plafonds op ic afdelingen,
-       IC portals om de communicatie tussen patienten en naasten toegankelijker te maken.  
-       Inlog en Apps om de communicatie met een verzwakte patient te vergemakkelijken.
-       Innovatieve apparaten helpen bij het herstel waarbij mensen zelf lichaamsfuncties en de afwijkingen daarvan in kaart kunnen brengen. Zo kan de patient zelf problemen oplossen met beslissingsondersteundende informatie, waardoor professionele hulp soms niet nodig is.

Samen delen en -werken op weg naar verbetering

Intensive care professionals hebben een verantwoordelijkheid en kunnen het onderscheid maken in bovenstaande beschreven ontwikkelingen. Door het tonen van collectief leiderschap kunnen zij verandering inzetten vanuit compassie en tonen zij daarmee de wil om nét iets meer te doen en de patient en diens naasten daarbij centraal te stellen. Zelf luisteren, leren, ideeën bedenken, onderzoeken, nazorg-trajecten opzetten en/of verder uitbouwen voor patiënten en participeren in onderwijs en training .
En bovenal door vanuit de eigen (com)passie te komen tot grote verbetering in de toekomst van family centered intensive care !(1)           Fred Lee maakt vergelijkingen tussen de manier waarop ziekenhuizen de patient centraal stellen en de manier waarop Disney bezoekers van het pretpark centraal stellen. Ogenschijnlijk twee werelden van verschil. Toch kan een ziekenhuis ook leren van de manier waarop Disney service excellence organiseert .Hij schreef he boek ; Als Disney de baas was in uw ziekenhuis .        Op You Tube is een interessante lezing van Fred Lee te vinden; Fred Lee - "Patient Satisfaction or Patient Experience ?"
(2)           Het begrip ‘kwetsbaarheid’ kent verschillende definities. Het is geen ziekte, maar een verzameling risicofactoren. Kwetsbaarheid (in
de Angelsaksische literatuur aangeduid met frailty) is een specifieke conditie bij ouderen die geassocieerd is met een verhoogd risico op vooral fysiek functieverlies. Dit risico op functie- verlies is niet identiek aan, maar wordt wel geassocieerd met veroudering, beperkingen en multimorbiditeit (praktijkgids kwetsbare –ouderen ‎www.vmszorg.nl
(3)           Shared Dicision-Making in the ICU  AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE VOL 183 2011 door JR Curtis 
(4)           PatientsLikeMe.com is een Website opgericht in 2006 door Ben en Jamie Heywood voor hun aan ALS overleden broer Stephen. Op PatientsLikeMe kunnen ALS-patiënten naast ervaringen ook gezondheidsdata delen. Inmiddels is PatientsLikeMe open voor alle ziektes en is het uitgegroeid tot een soort Facebook voor gezondheidsdata. 

(5)           http://radboudreshapecenter.com/academy/ Toonaangevend onderzoekscentrum binnen de gezondheidszorg Nederland.
(6)           Eén van de criteria die de overheid stelt betreft het inzichtelijk maken van ervaringen van patiënten inzake de dienstverlening. Om dit te realiseren is de CQ-index ingevoerd. De CQ-index biedt een algemene standaard om de ervaringen van patiënten/naasten te meten.       
(7)           Zie voor onderzoeksgegevens de linkedin groep : family centered intensive care
(8)           De Universiteit van Stanford liet zien hoe hun artsen en verpleegkundigen veel meer holistisch worden opgeleid. Ze worden daarbij ondersteund door technische en menselijke simulaties. Door na te bootsen hoe mensen in een ziekenhuis binnen komen en te monitoren hoe ze van moment tot moment een belangrijk gesprek ervaren, kunnen de professionele hulpverleners veel beter op iemand inspelen.
(9)           De cleveland Clinic in de verenigde staten blinkt sinds jaar en dag uit in exellente zorg, maar presteerde tot voor kort zeer matig in de omgang met patienten. Dit zelfinzicht is de aanleiding geweest om James Merlino aan te stellen als Chief Experience Officer. Merlino leidt tal van initiatieven om communicatie tussen arts en patient en de ervaringen van patienten met de Cleveland Clinic te verbeteren. 
       

Geen opmerkingen:

Een reactie posten