donderdag 31 juli 2014

Blog Gouden Oor Award


De intensive care , een eiland in het ziekenhuis, onbekende omgeving van High Tech, licht en geluid.
Een vreemde wereld tussen delier en sedatie , waarbij lichaam en geest van elkaar gescheiden lijken te zijn. Een verdedigingsmechanisme van het lichaam, als het te ziek is gaan de gedachten op een laag pitje en is alle hens aan dek nodig om te overleven. Een gevecht tussen leven en dood, een trauma, een life changing event voor de patiënt en diens naasten. En naasten cijferen zichzelf weg, immers alle aandacht gaat uit naar de patient, waarover de witte tornado zich vol overgave ontfermt.

Uren gaan voorbij, wachten, dagen, onzekerheid , hoop ,vrees ...onmacht , angst, pijn en onbegrip . Verpleegkundigen lachen in de koffiekamer . Maar je weet, je bent in de meest veilige omgeving, met de beste intensieve en gespecialiseerde zorg en bekwame zorgprofessionals die je je nu kan wensen.
Mijn passie komt vanuit de drive om de impact van de intensive care ver uit te dragen omdat ik geraakt was, ben en alleen maar meer wordt door het zo persoonlijke verhaal van de mens die deze ingrijpende periode in zijn/haar leven doormaakt of heeft moeten doormaken.  Ik kan daarbij als IC verpleegkundige persoonlijk het verschil maken, zoals al mijn collega’s kunnen doen ! 

Wat mij inspireert is ;‘ denk klein om grote verbetering te verwezenlijken, die een veelbetekenende indruk achterlaat ‘. Mijn inspiratie komt uit de kracht van individuelen, teams die net iets meer willen betekenen, uit onderzoek naar de fysieke en psycho-sociale impact van een IC opname en vanuit de wil om inzichten en resultaten te delen. Waarbij  samenwerking met en luisteren naar het verhaal van ervaringsdeskundigen voorop staat .
Zij zijn de uiteindelijke professionals die een geheel traject doorlopen van 'zorg en zorgen'. Wij kunnen van hen leren en samen met hen verbeteren. 
En daarmee was ook de oprichting van de landelijke kerngroep Family Centered Intensive Care een feit. 

Het netwerk FCIC beheert initiatieven in de zorg rondom een IC-opname, om de aanwezige wetenschappelijke kennis en informatie te bundelen en met elkaar te delen. Storytelling door ervaringsdeskundigen aan de professionals is daarbij van wezenlijk belang.
Het netwerk FCIC heeft ervoor gezorgd dat naasten ook echt gehoord worden. Door een actieve betrokkenheid van verschillende partijen in de ontwikkeling van het familiebeleid zijn concrete verbeteringen bewerkstelligd. Niet alleen voor het welzijn van de patiënten en naasten maar zeker ook om de bevlogenheid onder medewerkers te behouden en te versterken. Intensive care professionals hebben een verantwoordelijkheid om patiënten en hun families voor te bereiden op zowel de ICU ervaring en de mogelijke uitdagingen achteraf tot ver na ontslag . ‘ 

De essentie :
ICU
I SEE YOU
EYE SEE YOU 
(((EYE2EYE)))
INTENSIVE CARE UNIT
(((HEALING)))
BEE CAUSE 
I CARE
ABOUT 
YOU “@luxlucifer33

Een van de vele interventies die we hebben ingebracht binnen de verschillende intensive care afdelingen was het " sacred moment" http://engagingthepatient.com/2013/05/21/a-sacred-moment-to-improve-the-care-process/  

Een structureel moment waarin we werkelijk de verbinding aangaan met de naasten, present zijn in een persoonlijk gesprek ,een paar dagen na de acute opname. We noemen het een " intake Gesprek" waarbij de verpleegkundige vraagt naar de wensen en behoeften van de naasten, zonder deze in te vullen.... En naar de ervaring ; hoe is de opname voor hen verlopen. Niet naast het bed van de zieke, maar in een aparte ruimte, los van alle gepiep, gebel en hectiek. Gewoon de vraag ; En hoe is het nou eigenlijk met u....en openstaan voor emotie. Emotie, vaak niet geuit aan het bed, omdat de naaste sterk wil zijn, krijgt ruimte in dit persoonlijke gesprek .  Het blijkt een hoge drempel voor menig collega. Het is eng, dichtbij, misschien te persoonlijk. Professionele nabijheid in tegenstelling tot professionele afstand. Het is anders, het is een cultuuromslag...het vraagt andere skills, communicatie vaardigheden, niet iedere intensive care verpleegkundige voelt zich hierin geroepen.We hebben er een scholingsprogramma voor opgesteld.


  

Het is de IC van de toekomst : Humanizing (Intensive) Care, een internationale movement .
Patiënten en naasten worden mondiger en verenigen zich .  De intensive care zorg ontwikkelt zich razendsnel en Techniek staat steeds meer in nauwe verbinding met Hartelijkheid. Uit onderzoek blijkt steeds meer duidelijk hoe groot de psycho-sociale impact van een ic opname is voor de patient, zowel als diens naasten. 


Doordat we op de IC de patienten enkel nog sederen indien dit strikt noodzakelijk is , vroegmobilisatie bewezen beter is en het delier steeds vaker zichtbaar is worden er andere eisen gesteld aan professionals.  "De kwetsbare oudere patient" verblijft aan de " Non Invasieve beademing " op de IC en brengt nieuwe ethische dilemma"s en communicatievaardigheden met zich mee.

Daarbij liggen bezoekuren “ onder vuur ”. Familie eist letterlijk haar ruimte op en wil een gelijkwaardige gesprekspartner zijn naast professionals. De patiënt wordt autonomer en persoonsgerichte zorg bepaalt de norm, ook bij beslissingen rondom het levenseinde. Cure en care lopen door elkaar heen en vragen om een ‘andere’ deskundigheid van hulpverleners en om multi-disciplinair overleg , ook voor zorg voor de naasten. Waarbij luisteren voorop staat . 

Dit is een klein stukje uitgelicht uit een groot samenwerkingsverband ,dat steeds meer ( inter) nationaal draagvlak krijgt. Ben je geïnteresseerd, volg dan de linkedin groep ; Family Centered Intensive Care 
De Gouden Oor Award geeft erkenning en bekendheid aan het netwerk FCIC. De vrijwillige inzet en internationale samenwerking van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen is een mooi voorbeeld in de zorgwereld .
Geen opmerkingen:

Een reactie posten